• Subsidie Energie Investeringsaftrek 2024

 • Subsidie Energie Investeringsaftrek 2024

SUBSIDIE ENERGIE INVESTERINGSAFTREK 2024 (EIA)

Geld besparen door te investeren in energieopslag met een batterij

De EIA is een fiscale regeling mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren deze regeling uit. Met de EIA kun je het investeringsbedrag in duurzame energie aftrekken van je fiscale winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Een win – win situatie dus!

Wanneer kun je als ondernemer profiteren van de EIA?

Je kunt profiteren van deze regeling als je:

 1. Een onderneming hebt waarvoor je inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt.
 2. Een investering doet van minimaal € 2500,- en maximaal  € 149 miljoen per kalenderjaar in duurzame energie.

Investeringen in (mobiele) accu’s of batterijen voor energieopslag zijn nu opnieuw in de regeling opgenomen. Voor ondernemers is het dus juist nu enorm interessant om te investeren in een batterij.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel

 • Stel je fiscale winst in 2024 is € 500.000.
 • De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25,8% boven € 200.000.
 • Je investeert € 50.000 in een batterij.  De EIA is dan 40% van € 50.000, dat is € 20.000.
 • Je fiscale winst wordt nu € 480.000 (€ 500.000 – € 20.000).
 • Zonder EIA betaal je € 115.400 vennootschapsbelasting. Met EIA betaal je € 110.240 vennootschapsbelasting. Je fiscale voordeel is € 5.160.
 • Het netto EIA-voordeel is 10,3% van de investeringskosten.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dus ZZP-er of VOF? Dan loopt het fiscale voordeel op tot 19,8%.

De verschillende regelingen

De RVO maakt in de diverse fiscale regelingen een onderscheid tussen verschillende soorten batterijen. Het is goed om je hier bewust van te zijn!

Regeling 251118:   Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit

 • Bestemd voor: stationaire opslag van elektrische energie,
 • Bestaande uit: accu met een vermogen van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh,
  (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) regelsysteem.
 • Accu’s van (interne) transportmiddelen (zoals bv een heftruck) komen niet in aanmerking

NIEUW: De accu moet aangesloten zijn op een duurzame energieopwekinstallatie met een opgesteld vermogen van meer den 15 KW, zowel de energieopwekinstallatie als de accu hebben dezelfde aansluiting op het elektriciteitsnet.

Regeling 260101:  Opslag van elektrische energie 

 • Bestemd voor: stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt, en bestaande uit:
  1. Lithium accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  2. NaS accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  3. Redox flow batterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  4. zoutwaterbatterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.

Regeling 260102:  Mobiele elektriciteitsvoorziening (containers)

 • Bestemd voor: het bufferen en afgeven van elektrische energie, en bestaande uit:
 • Verplaatsbare container met daarin accu’s die geen lood bevatten met een opgesteld vermogen van ten minste 30 kVA met een inverter – regelelektronica – ingebouwd klimaatsysteem – zonnepanelen of -folie – actief zonvolgsysteem
 • Voorzieningen gekoppeld aan een verbrandingsmotor (hybride systemen) komen niet in aanmerking.

Regeling 260401:  Intelligent lokaal energienetwerk (Smart Grid)

 • Bestemd voor: het faciliteren van een intelligent lokaal energienetwerk waarmee vraag en aanbod van diverse energiegebruikers en energiebronnen op elkaar kan worden afgestemd,
  en bestaande uit: meet- en regelsysteem in combinatie met software voor de real-time koppeling tussen producenten en gebruikers binnen het energienetwerk.

Regeling 260402:  Netbalancering door actieve sturing van installaties

Bestemd voor: het automatisch sturen van de elektriciteitsvraag van installaties op basis van de elektriciteitsmarkt,
en bestaande uit: optimalisatiesoftware14, (eventueel) regeleenheid.

Meer weten?

Lees er meer over op de website van de RVO: Milieu- en Energielijst 2024 | RVO.nl | Rijksdienst

Heb je interesse of wil je meer info over energieopslag? Je leest het hier.