• Subsidie Energie Investeringsaftrek 2023

 • Subsidie Energie Investeringsaftrek 2023

SUBSIDIE ENERGIE INVESTERINGSAFTREK 2023 (EIA)

Geld besparen door te investeren in energieopslag met een batterij

De EIA is een fiscale regeling mogelijk gemaakt door het ministerie van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren deze regeling uit. Met de EIA kun je het investeringsbedrag in duurzame energie aftrekken van je fiscale winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Een win – win situatie dus!

Wanneer kun je als ondernemer profiteren van de EIA?

Je kunt profiteren van deze regeling als je:

 1. Een onderneming hebt waarvoor je inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt.
 2. Een investering doet van minimaal € 2500,- en maximaal  € 136 miljoen per kalenderjaar in duurzame energie.

Investeringen in (mobiele) accu’s of batterijen voor energieopslag zijn nu opnieuw in de regeling opgenomen. Voor ondernemers is het dus juist nu enorm interessant om te investeren in een batterij.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel

 • Stel je fiscale winst in 2023 is € 500.000.
 • De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25,8% boven € 200.000.
 • Je investeert € 50.000 in een batterij.  De EIA is dan 45,5% van € 50.000, dat is € 22.750.
 • Je fiscale winst wordt nu € 477.250 (€ 500.000 – € 22.750).
 • Zonder EIA betaal je € 115.400 vennootschapsbelasting. Met EIA betaal je € 109.531 vennootschapsbelasting. Je fiscale voordeel is € 5.870.
 • Het netto EIA-voordeel is 11,7% van de investeringskosten.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting, dus ZZP-er of VOF? Dan loopt het fiscale voordeel op tot 22,5%.

Aanpassing vanaf 1 januari 2024

Let op! De EIA wordt lager in 2024, geen 45,5% maar 40%. Dit betekent in bovenstaand rekenvoorbeeld een netto voordeel van 10,3%. De EIA wordt verleend over een maximum investeringsbedrag per bedrijf van 118 miljoen. Dit maximum bedrag blijft in 2024 wel hetzelfde.

De verschillende regelingen

De RVO maakt in de diverse fiscale regelingen een onderscheid tussen verschillende soorten batterijen. Het is goed om je hier bewust van te zijn!

Regeling 251118:   Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit

 • Bestemd voor: stationaire opslag van elektrische energie,
 • Bestaande uit: accu met een vermogen van ten minste 5 kVA en een capaciteit van ten minste 15 kWh,
  (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) regelsysteem.
 • Accu’s van (interne) transportmiddelen (zoals bv een heftruck) komen niet in aanmerking

Regeling 260101:  Opslag van elektrische energie 

 • Bestemd voor: stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in- of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt, en bestaande uit:
  1. Lithium accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  2. NaS accu, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  3. Redox flow batterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware;
  4. zoutwaterbatterij, inverter, regelelektronica, optimalisatiesoftware.

Regeling 260102:  Mobiele elektriciteitsvoorziening (containers)

 • Bestemd voor: het bufferen en afgeven van elektrische energie, en bestaande uit:
 • Verplaatsbare container met daarin lithiumaccu’s met een opgesteld vermogen van ten minste 30 kVA met een inverter – regelelektronica – ingebouwd klimaatsysteem – zonnepanelen of -folie – actief zonvolgsysteem
 • Voorzieningen gekoppeld aan een verbrandingsmotor (hybride systemen) komen niet in aanmerking.

Meer weten?

Lees er meer over op de website van de RVO: https://bit.ly/3XiTcyt

Heb je interesse of wil je meer info over energieopslag? Je leest het hier.