• Vragen over de energieaansluiting

  • Vragen over de energieaansluiting

Veelgestelde vragen aansluiting

Je hoort er telkens meer over, instabiliteit van het stroomnet. Mogelijk heb je er al mee te maken gehad. Doordat de spanning in het stroomnet toeneemt schakelen ongewild apparaten door ingebouwde beveiliging uit. Enorm frustrerend! Maar wat is netcongestie nu precies? Netcongestie is als een overvolle snelweg, maar dan voor elektriciteit. Het gebeurt wanneer er meer energie wordt geleverd en gevraagd dan het elektriciteitsnet aankan, wat kan leiden tot storingen en uitval.

Oorzaken van netcongestie

Vroeger was congestie minder een probleem. Energiecentrales produceerden centraal precies genoeg stroom voor consumenten en bedrijven,  zoals een eenrichtingsweg. Met de opkomst van decentrale zonnepanelen en windparken, kan er tegenwoordig plotseling veel energie worden opgewekt. Een tweerichtingsweg dus. Op zonnige of winderige dagen is het netwerk vaak niet in staat om al deze energie te verwerken, wat leidt tot congestie. Daarnaast zorgen elektrische auto’s, warmtepompen en andere nieuwe technologieën ervoor dat er op piekmomenten veel vraag is naar elektriciteit. Vergelijk het weer met de snelweg. Niet alle voertuigen kunnen gelijktijdig van de afrit. Het is te druk.

Oplossingen voor netcongestie

Om de congestie op te lossen, moeten er meer en betere kabels en transformatoren komen. Maar dit is een kostbaar en langdurig project. Deskundigen voorspellen dat dit nog wel 8 tot 10 jaar kan duren. Tot die tijd piept en kraakt het energienet onder de druk van onze moderne energiebehoeften. Gelukkig zijn er oplossingen. Ons aanbod batterijsystemen in combinatie met energiemanagement helpt je met je bedrijfszekerheid en forse energiebesparingen. Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op onze pagina over energieopslag.

In steeds meer gebieden in Nederland is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt en kunnen netbeheerders aanvragen van bedrijven en burgers voor grootschalige teruglevering of afname van elektriciteit momenteel niet inwilligen. De onderstaande afbeelding toont de transportcapaciteit voor zowel afname en (terug)leveren (invoeren) van elektriciteit. Hieruit blijkt dat er in grote delen van Nederland beperkte of zelfs helemaal geen transportcapaciteit van elektriciteit beschikbaar is.

In het verleden hadden we minder last van te veel elektriciteit op het net. Dit kwam omdat energiecentrales net genoeg stroom maakten voor iedereen. Maar tegenwoordig, met zonnepanelen en windmolens, kan er opeens heel veel stroom opgewekt worden. Op dagen met veel zon of wind kan het netwerk al deze extra stroom soms niet goed verwerken en dat zorgt voor problemen. Ook zorgen elektrische auto’s en andere nieuwe apparaten ervoor dat er soms heel veel stroom nodig is.

Hoe lossen we netcongestie op?

De oplossing hiervoor is het plaatsen van meer en betere kabels en transformatoren. Dit is echter duur en kan wel 8 tot 10 jaar duren. Tot die tijd heeft ons elektriciteitsnet het zwaar met onze huidige behoefte aan stroom. Gelukkig zijn er oplossingen, zoals batterijsystemen die zorgen voor stabiliteit en helpen energie te besparen. Wil je meer weten over deze systemen? Neem dan een kijkje op onze pagina over energieopslag.

Grootverbruikaansluiting zijn aansluitingen > dan 3×80 Ampère. Grootverbruikaansluitingen staan vermeld op de factuur van de netbeheerder (bijv. Liander, Stedin, Enexis, Coteq of Enduris). Een kleinverbruikaansluiting (tot 3×80 Ampère) staat vermeld op de jaarlijkse afrekenfactuur van je energieleverancier.

Wat is een fase 1 meterkast en een fase 3 aansluiting?

Een aansluiting bestaat uit de kabels die de meter in je meterkast verbindt met het elektriciteitsnet. De grootte van de aansluiting bepaalt hoeveel stroom door de aansluiting kan. Je hebt een 1-fase-aansluiting of een 3-fasenaansluiting.  De laatste heb je nodig voor apparatuur dat veel elektriciteit verbruikt bij een hogere spanning dan de standaard 230 Volt. Dit heb je bijvoorbeeld nodig als je veel (grote) elektrische apparaten in huis of je bedrijf hebt zoals bijvoorbeeld een laadpaal.

Wat is 1-fase?

Bij een 1-fase-aansluiting komt een elektriciteitskabel met 2 twee draden je huis of bedrijf binnen: de fasedraad en de nuldraad. In een 1-fase elektrische aansluiting zijn er twee draden nodig om de elektriciteit te transporteren: de fasedraad en de nuldraad. De fasedraad is verbonden met het net en levert de elektriciteit aan het gebouw. De nuldraad is verbonden met het gebouw en leidt de elektriciteit terug naar het net. De spanning op je stopcontacten is het verschil tussen die ene fasedraad en de nuldraad. Als je een 1-fase groepenkast in je meterkast hebt staat er 220/230V op de elektriciteitsmeter. De 1-fase-aansluiting is op de factuur van de energieleverancier te herkennen als 1×25/1x30A.

Wat is 3-fasen?

Bij een 3-fasenaansluiting komen drie fasedraden van ieder 230 V de meterkast binnen. En de nuldraad. De 3-fasenaansluitingen zijn grotere aansluitingen dan de 1-fase-aansluitingen. Ze leveren een groter vermogen. Als je een 3-fasen groepenkast in je meterkast hebt, staat er 3×220/230V of 380/400V op de elektriciteitsmeter. Er komen in totaal ook vier draden  – de drie fasedraden en de nuldraad – uit de onderkant van de groepenkast.  De standaard huisaansluiting is de 3x25A-aansluiting.

Krachtstroom, ook wel bekend als hoogspanningsstroom, is een soort elektriciteit die wordt gebruikt om elektrische apparaten en machines met een hogere elektrische belasting te voeden. Krachtstroom wordt meestal gebruikt in industriële toepassingen, zoals de aandrijving van grote machines en installaties, en heeft een hogere spanning dan normale huishoudelijke elektriciteit.

De spanning van krachtstroom kan variëren, maar is meestal tussen de 1000 en 400.000 volt. Krachtstroom wordt doorgaans geleverd via een 3-fase elektrische installatie, waarbij de elektriciteit via drie draden (de fasen) naar het gebouw of apparaat wordt geleverd.

Om krachtstroom te gebruiken, is het noodzakelijk om speciale transformatoren en schakelaars te gebruiken om de spanning aan te passen aan de behoeften van het apparaat of de machine. Bovendien moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat mensen of dieren in aanraking komen met de hoogspanning.

Er zijn verschillende soorten belastingen die in de energierekening zijn opgenomen:

  1. BTW (belasting over de toegevoegde waarde)
  2. Energiebelasting
  3. Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE):  Met deze belasting stimuleert de overheid investeringen in duurzame energie. Je betaalt energiebelasting voor elke kilowattuur (kWh) stroom en voor elke kubieke meter (m³) gas.
  4. CO2 heffing: Sinds 1 januari 2021 geldt voor industriële bedrijven met een hoge CO2-uitstoot een nationale CO2-heffing. Hiermee worden bedrijven gestimuleerd om bij investeringen rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor de omgeving.

Energiebelasting is een belasting die wordt geheven op de productie, distributie en gebruik van energie. Het doel van energiebelasting is om de consumptie van energie te beperken en de overgang naar duurzame energiebronnen te bevorderen.

  • De netbeheerders kunnen niet altijd aan de vraag van bedrijven voldoen omdat het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen blijft toenemen. Het stroomnet raakt op steeds meer plekken vol, dit noemen we netcongestie. Daardoor moeten netbeheerders eerst een verzwaring van het energienet doen en dit kan enorm lang duren of zelfs niet mogelijk zijn.
  • Bij de netbeheerders is er een tekort aan technisch personeel.
  • Er is een tekort aan materialen. Grondstoffen zijn minder goed verkrijgbaar en moeilijk te verschepen. Hierdoor kan het voorkomen dat aanvragen pas later uitgevoerd kunnen worden.

Een oplossing om toch meer stroom te kunnen gebruiken voor piekbelasting is het inzetten van een batterij.