• Rapport buurtbatterij

(03/02/2020) Rapport buurtbatterij Heiloo gepresenteerd

Afgelopen week zijn de bevindingen uit het rapport buurtbatterij Heiloo gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Heiloo Energie. De studie is het afgelopen half jaar uitgevoerd door Renergize Consultancy en EnergyKoNneX in opdracht van Heiloo Energie/Duurzaam Heiloo. De provincie Noord-Holland heeft het mogelijk gemaakt door een subsidie te verstrekken vanuit de regeling Duurzaamheidsinitiatieven Burgercollectieven Noord-Holland. We zijn blij met de inzichten over de haalbaarheid van een buurtbatterij die voort zijn gekomen uit die onderzoek. Het rapport is te downloaden op de site van Duurzaam Heiloo.

Vragen

Het rapport buurtbatterij Heiloo geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Wet en regelgeving?
2. Welke verplichtingen heeft een eigenaar en exploitant van een buurtbatterij?
3. Wat zijn benodigde vergunningen en eisen ten aanzien van brandveiligheid?
4. Wat is het benodigd vermogen?
5. Inventarisatie levering en afname van stroom: welke partijen kunnen (zonne)stroom leveren aan de batterij, en wie kan er afnemen? Om welke hoeveelheden gaat het dan?
6. Wat zijn de verschillende types batterijen en hun voor- en nadelen voor de toepassing
7. Wat is een indicatie voor het investeringsbedrag?
8. Is er een verdienmodel?
9. Hoe kan een project opgezet worden in de regeling ‘Experimenten elektriciteitswet’?

foto rapport buurtbatterij

Conclusies en inzichten

De studie heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd. De belangrijkste zijn:
1. Er zijn inmiddels een aantal buurtbatterijen in Nederland, deze zijn veelal geplaatst in het kader van pilot regelingen om ervaring op te doen, bijvoorbeeld in Rijsenhout. Een commerciële exploitatie door een derde, onafhankelijke partij heeft nog niet plaatsgevonden. De verwachting is, dat de komende jaren veel ontwikkelingen plaats zullen vinden, zowel op het vlak van de ontwikkeling van de batterijen zelf, als ook op het vlak van exploitatie modellen. Met name met de rol van aggregator en het gebruik van een buurtbatterij door meerdere partijen, zal de komende jaren ervaring opgedaan worden.
2. Voor het exploiteren van een buurtbatterij is het noodzakelijk om een vergunning als energieleverancier te hebben, i.v.m. de energiebelasting. Dit kan uitbesteed worden aan een partij die reeds zo’n vergunning heeft.
3. Exploitatie middels het aanbieden van FCR (frequency containment reserve = netstabilisatie dienst aan TenneT) levert momenteel het beste verdienmodel op.
4. De twee batterij opties die op termijn in Heiloo financieel mogelijk haalbaar zijn:
1. Bij een zonne-geluidswal langs de rijksweg A9
2. Bij aggregatie van een aantal batterijen die verdeeld over de gemeente geplaatst zouden kunnen worden.
Een randvoorwaarde bij bovenstaand is dan wel, dat de lokale netbeheerder dit ook ziet zitten en gebruik kan maken van de capaciteit om lokale pieken in productie of vraag op te vangen, en bereid is hiervoor te betalen.
5. Afhankelijk van de voorkeursoptie en toepassing kan een keuze worden gemaakt voor een type batterij. Advies is hier om gebruik te maken van inmiddels uitontwikkelde stabiele technologie.
6. Verder onderzoek en gesprekken met diverse stakeholders is nodig om opties verder te bekijken.

Subsidies van belang bij openbreken batterijmarkt

De toenemende netproblemen, de dalende kosten van batterijtechnologie gecombineerd met stijgende energieprijzen en de afschaffing van de salderingsregeling zullen ervoor zorgen dat bedrijven en consumenten op zoek zullen gaan naar oplossingen. De verwachting is dat prijzen van batterijen de komende jaren zullen halveren waardoor de technologie bereikbaar wordt voor de massa. Hierin spelen financiële prikkels door de overheid een essentieel belang. Voor bedrijven geldt dat investeren in opslagsystemen op dit moment een negatief effect heeft op de SDE+ subsidie omdat er minder terug geleverd wordt. Voor consumenten vallen opslagsystemen nog buiten alle subsidieregelingen. Dit terwijl decentrale opslag juist een antwoord kan zijn op de problemen van netinstabiliteit die door grootschalige decentrale opwekking ontstaat. Het wachten is dus op de nieuwe SDE++ subsidieregeling die in het voorjaar van 2020 zal worden gepresenteerd. Het is wenselijk dat hier meer aandacht is voor energieopslagsystemen.

Kijk voor meer informatie op de pagina over energie opslag.

Waarom EnergyKoNneX

  • Betrouwbaar

  • Persoonlijk

  • Innovatief

  • Proactief & verbindend

  • Gecertifceerd partner

  • Jarenlange ervaring