• Projectaanpak

  • Projectaanpak

Project aanpak

EnergyKoNneX verbindt

Energie besparen begint met een slim ontwerp. De kracht zit juist in de verbinding van de installaties. Tegenwoordig wordt telkens meer software gestuurd. Juist de software kan zorgen voor optimale verbinding tussen de delen van de installatie waardoor enorme energiebesparingen te realiseren. EnergyKoNneX treedt op als regisseur tussen de deelinstallaties.

Totaal ontwerp

De kracht van een ontwerp zit in de verbinding tussen warmte/koude-installaties, elektrische installaties, opwekkingsinstallaties en apparaten of machines. We kunnen zowel zakelijk als particulier een goed ontwerp maken voor minimaal energie verbruik. En hiermee verminder je de CO2 uitstoot.  De kracht zit in de samensmelting van het geheel.

Proces

Vervolgens lopen wij het proces om tot de juiste besparingsmaatregelen te komen gezamenlijk met je door:

1.Inventarisatie van de uitgangssituatie

We kijken naar de bestaande situatie van je installaties en toetsen dit aan de huidige normen en de stand van de technologie.

2. Ontwerpfase

In ons ontwerp nemen we de erkende energiebesparende maatregelen voor jouw bedrijfstak als uitgangspunt. Als je bedrijf al een energie auditrapport heeft nemen we dit ook mee.  Dit is richtinggevend voor de maatregelen gaan inzetten. Elke maatregel wordt een deelproject.

3. Omschrijving deelprojecten

Voorbeelden van deelprojecten zijn energiemeting, ledverlichting implementatie, zonnepanelen, warmtepompen, klimaatsystemen. Van elke deelproject schetsen we de kosten en de impact. We bepalen samen met de klant de prioriteit waarin we de deelprojecten gaan uitvoeren.

4. Opstellen projectdocument en voorbereiding

We stellen het projectdocument op met ons projectplan, de tijdsplanning, de afhankelijkheden, het budget en uiteraard de businesscase. Want het moet uiteraard wel rendabel blijken! Ook bereiden we de juiste communicatie naar de stakeholders voor.

5. Uitvoering project

Samen met de klant stellen we een projectteam samen en gaan we aan de slag met de uitvoering. Projectdocumentatie, budgettering, risicomanagement, test coördinatie zijn zaken die altijd aan de orde omen. Daarnaast kijken we met de energie investeringsaftrek waar we subsidie op kunnen krijgen.

6. Evaluatie

Ten slotte evalueren we het project op basis van het vooraf gestelde doel en wikkelen we de subsidieaanvragen af.