Privacy beleid

EnergyKoNneX BV geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en over het gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van EnergyKoNneX BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13 februari 2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Verantwoordelijke gegevensverwerkingen
EnergyKoNneX BV, gevestigd in Heiloo, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het afhandelen van een informatieverzoek of verwerken van een opdracht.

Categorieën persoonsgegevens
EnergyKoNneX BV verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht, aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • E-mailadres, telefoonnummer;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Gegevens over je opdracht;
 • Rekeninggegevens;
 • IP adres;
 • Energieverbruiksgegevens;
 • Burgerlijke staat en nationaliteit (alleen bij een (open) sollicitatie).

Algemeen doel van de verwerking
Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die je verstrekt waarbij we jouw gegevens uitsluitend gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

EnergyKoNneX verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om vragen en / of opmerkingen via het contactformulier van EnergyKoNneX te behandelen;
• Om je opdracht in behandeling te kunnen nemen en de installatie, facturatie en nazorg mogelijk te maken;
• Om je te informeren over producten en diensten van EnergyKoNneX;
• Voor gebruiksstatistieken van de website van EnergyKoNneX en het personaliseren van de website(s).
• Om je te registreren als deelnemer aan een actie of evenement van EnergyKoNneX;
• Om je de gewenste EnergyKoNneX-nieuwsbrieven toe te zenden;
• Om (open) sollicitaties te kunnen behandelen;
• Om bestellingen van klanten met openstaande rekeningen te weren;

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Als EnergyKoNneX BV gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van EnergyKoNneX BV zal uitvoeren, zal EnergyKoNneX BV deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van je persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

EnergyKoNneX kan je persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:
• Je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
• Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van EnergyKoNneX in je eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);
• EnergyKoNneX een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij.
Als jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt je daaraan voorafgaand van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

Website

Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, zodat je gegevens –bijvoorbeeld bij het gebruik van een contactformulier – veilig verzonden kunnen worden via een versleutelde verbinding.

Nieuwsbrief/ of andere geautomatiseerde e-mail
Voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de verzending van een gepersonaliseerde nieuwsbrief. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Afmelden
Onderaan elke e-mail nieuwsbrief die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen.

Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of nieuwsbrieven en/of e-mails worden geopend en gelezen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar je computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op je computer. Cookies worden gebruikt om informatie over je websitebezoek op te slaan. Hierin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van je pc en de door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken.

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van hun “Analytics”-dienst. Google gebruikt de gegevens die worden gedeeld door sites en apps om onze services te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te personaliseren die je ziet op Google en op sites en in apps van onze partners. In hun privacy beleid vind je meer informatie over hoe ze gegevens verwerken voor elk van deze doeleinden en op hun advertentiepagina vind je meer informatie over Google-advertenties, hoe jouw gegevens worden gebruikt in het kader van advertenties en hoe lang Google deze gegevens bewaart. Voor meer informatie over hoe Google omgaat met cookies, privacy en advertentie instellingen ga naar de Google’s Privacy & Terms site.

Social media

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTube video of een ‘like’-knop in Facebook.

De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze site wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen van de volgende partijen regelmatig te raadplegen:

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Instagram

Via de instellingen van jouw internetbrowser kun je cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat je geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

Leadinfo
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit RotterdamDeze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je persoonsgegevens altijd inzien of wijzigen. Neem contact op met EnergyKonnex via telefoonnummer 072 7370402 als je:

 • Je persoonsgegevens die EnergyKoNneX verwerkt wilt inzien of wijzigen;
 • Tegen het gebruik van je gegevens door EnergyKoNneX bezwaar wilt maken;
 • Meer informatie wilt over de wijze waarop EnergyKoNneX persoonsgegevens verwerkt;
 • Vragen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Links naar derden (externe links)

Op onze website kun je verschillende links naar andere websites vinden. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op onze website. We hebben geen controle over externe websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de content of het privacy beleid van deze sites. Lees zeker de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van websites van derden die u bezoekt via links vanaf deze site.

Contactformulier

Wij hanteren verschillende contactformulieren op deze site waarbij wij gegevens van jou ontvangen. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor beantwoording van jouw verzoek.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor die doeleinden en staan verwerkt in het verwerkingsregister.

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek tot inzagerecht sturen naar [email protected] en ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek tot rectificatie sturen naar [email protected] Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek tot beperking sturen naar [email protected]. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact opnemen over ons privacy beleid?

Als je wilt reageren op ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Wij helpen je graag.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van EnergyKoNneX bv.