Hoe werkt het retourneren van producten die online zijn gekocht?

 

> Download het herroepingsformulier van EnergyKoNneX

Retourprocedure

Het retourneren van online aangeschafte producten gaat als volgt te werk. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Als je gebruik wilt maken van je herrroepingsrecht, meld dit dan door binnen bedenktermijn door het EnergyKoNneX herroepingsformulier te mailen aan [email protected].
2. Wij sturen je na ontvangst van je melding een bevestiging met retournummer.
3. Stuur zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na retourmelding, het product terug onder vermelding van het retournummer.
4. Stuur het product inclusief alle geleverde toebehoren ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking terug op onderstaand retouradres:

EnergyKoNneX bv.
Oosterboslaan 9
1851 ZL HEILOO

5. Frankeer de retourzending voldoende. Deze retourkosten worden niet door ons vergoed.
6. Wij vergoeden het aanschafbedrag inclusief de verzendkosten van de levering minus eventuele waardevermindering binnen 14 dagen volgend op de dag na retourmelding. Wij mogen wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat het product is teruggezonden, als dat tijdstip eerder uit valt.

Bedenktijd

Wettelijk gezien heb je als consument voor online bestelde producten een bedenktijd van 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in op de dag dat je het laatste product van je bestelling hebt ontvangen. Uiteraard hanteren wij deze richtlijn. Gedurende deze periode mag je jouw bestelling zonder opgaaf van reden(en) aan ons retourneren
Wat geldt tijdens de bedenktijd?
1. Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag alleen worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven beschreven.

Welke producten kunnen niet retour worden gestuurd?

Geretourneerde producten inclusief alle geleverde toebehoren dienen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking teruggestuurd te worden. Hierop worden producten die speciaal in opdracht zijn vervaardigd uitgesloten. Dit zijn conform de algemene voorwaarden:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Wat zijn de kosten voor retourneren?

De kosten voor de retourzending worden niet door ons vergoed. Zorg ervoor dat het retourpakket voldoende is gefrankeerd.

Modelformulier voor herroeping

Wij zijn verplicht het standaard modelformulier voor herroeping aan te bieden. Mocht je gebruik willen maken van het herroepingsrecht, dan adviseren wij je gebruik te maken van het herroepingsformulier van EnergyKoNneX. Hiervoor kun je de link bovenaan deze pagina gebruiken.

> Download het modelformulier voor herroeping