• Energiemanagement bedrijven

  • Energiemanagement bedrijven

Energiemanagement systeem

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid afspraken in het bindende klimaatakkoord. Maar wat betekent dat voor jouw bedrijf?

Als je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 aardgas (per jaar) verbruikt dan ben je bovendien verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. Dit noemen we de energiebesparingsplicht, waarover je moet rapporteren. Daarnaast zijn grote ondernemingen en gemeenten in Nederland verplicht om een energieaudit uit te voeren.

Energiemanagement, wat is het?

Bedrijven zijn dus verplicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Maar hoe kun je energie besparen en maatregelen treffen als je niet weet wat je gebruikt en wanneer? Het antwoord: Ga aan energiemanagement doen.

Met energiemanagement kun je namelijk de hele energie infrastructuur van jouw bedrijf managen. Van het beheren van de aansluitingen en inkoopstrategie tot interne distributie en verbruik. Zo heb je inzicht in het energieverbruik en de energiekosten. Daarnaast weet je ook waar de mogelijke ‘energielekken’ in jouw bedrijf zitten zodat je daar actie op kunt ondernemen.

Energieontwerp

Energie besparen begint met een uitgekiend totaalontwerp. De kracht zit in de verbinding tussen warmte- en koude-installaties, elektrische installaties, opwekkingsinstallaties, apparaten, machines en/of energieopslag. Slimme software zorgt hierbij voor optimale verbinding tussen de delen van de installatie en EnergyKoNneX treedt op als regisseur tussen de deelinstallaties. Zo ben je verzekerd van minimaal energieverbruik, optimale kostenbesparing én voldoe je aan de meest recente wet- en regelgeving.

ISO 50001 certificering en vrijstelling audit

In Nederland is ISO 50001 certificering nog geen wettelijke eis. Maar, heb je dit certificaat in je zak, dan ben je vrijgesteld van energieaudits die wél verplicht zijn. Bovendien heb je met de certificering een proces ingericht waar je blijvend profijt van hebt. Je bedrijf kan namelijk de energieprestaties continu verbeteren en het geeft inzicht in het energieverbruik en daarmee grip op energiekosten. Als je meer wilt weten over de energie audit dan verwijzen we je naar de informatiepagina van de RVO. Hier vind je ook een checklist om te bepalen of je bedrijf dit auditverslag moet aanleveren. In sommige gevallen stellen opdrachtgevers het als een eis. We raden je dus aan om energie management volgens ISO 50001 in te richten en dit te laten certificeren. Zeker als je vaak met aanbestedingen te maken heeft of internationaal handelt.

energie management iso 50001 woordwolk

Kies voor EnergyKoNneX

Wij beschikken over de kennis, expertise en de nieuwste methodieken om je te begeleiden bij de energietransitie. Door jarenlange ervaring in scheepsvaart en -bouw, technisch projectleiding in utiliteitsbouw en elektrotechnische projectleiding in de industrie zijn wij een betrouwbare partner. Gecombineerd met stevige kennis op het gebied van domotica bieden wij je de oplossing om je energiemanagement volledig op orde te krijgen, nu en in de toekomst. Neem contact met ons op.

Weten hoe wij je kunnen helpen?

Ga naar onze zakelijke projectaanpak of neem contact met ons op.

Particulier energie meten?

Kijk dan op de pagina over de energieverbruiksmanager.