• Energy dashboard

  • Energy dashboard

Energiebeheer en de kracht van een energydashboard

Energy dashboard, wat is het?

Een energydashboard is een dynamische tool waarmee je real-time je energieverbruik kunt monitoren. Het presenteert gegevens op een visueel aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier, waardoor je de trends in je energieverbruik makkelijker kunt begrijpen en analyseren. Hierdoor kun je als bedrijf snel mogelijke energiebesparingsmogelijkheden herkennen en slimme, datagedreven beslissingen nemen. Resultaat? Kostenbesparingen.

Energiebesparingsplicht

Energiemeting in combinatie met een energy dashboard is vaak de eerste stap om te komen tot een uitgekiend stappenplan voor energiebesparing. Dit is essentieel om te voldoen aan de energiebesparingsplicht, een onderdeel van de klimaatdoelstellingen vanuit de overheid. Door deze datagedreven aanpak kun je niet alleen het energieverbruik effectief beheren en kosten verlagen, maar ook je milieudoelstellingen behalen.

Effectief energiebeheer

Real-time energiemonitoring biedt waardevolle inzichten. Het stelt je in staat om energiepieken te identificeren, wat kan wijzen op energielekken of apparatuur storingen. Door de energiedata te koppelen aan het Manufacturing Execution System (MES) ontstaat interessante kennis en een nieuwe kijk op productieprocessen.

Energy dashboard en MES: optimalisatie in industriële omgevingen

Zowel een Manufacturing Execution System (MES) als een energydashboard zijn krachtige softwaretools in industriële en productieomgevingen. Beide dragen bij aan aanzienlijke stappen op het gebied van energiebesparing, zij het met verschillende functies en doelen.

  • Manufacturing Execution System (MES): Een MES is een informatiesysteem in de productiesector dat het productieproces monitort, beheert en optimaliseert. Het verzamelt real-time gegevens uit verschillende delen van de productieomgeving, zoals machines, werkstations en sensoren. Met de analyse en interpretatie van deze gegevens kun je waardevolle operationele inzichten krijgen, waarmee je de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit van het productieproces kunt verbeteren.
  • Energy dashboard: Met een energydashboard kunnen organisaties hun energieverbruik monitoren, analyseren en beheren. Daarmee kunnen ze  energiebesparende maatregelen nemen en energiekosten verminderen.

De synergie tussen MES en energydashboard

De integratie van een MES-systeem met een energydashboard biedt waardevolle mogelijkheden:

  • Data-integratie en -uitwisseling: Een MES-systeem verzamelt gegevens over het productieproces, inclusief het energieverbruik van machines en apparatuur. Deze energiegerelateerde gegevens worden doorgestuurd naar het energiedashboard voor analyse en presentatie.
  • Efficiëntieverbeteringen: Integratie van gegevens uit een MES-systeem met een energydashboard biedt inzicht in hoe het productieproces het energieverbruik beïnvloedt. Dit kan leiden tot identificatie van optimalisatiegebieden voor zowel productie- als energie-efficiëntie.
  • Realtime monitoring en waarschuwingen: Integratie van energieverbruiksgegevens in het MES-systeem en weergave ervan op het energiedashboard maakt real-time monitoring mogelijk van zowel productieparameters als energieverbruik. Dit stelt operatoren in staat om proactief in te grijpen bij afwijkingen of inefficiënties.
  • Gecombineerde optimalisatie: Gezamenlijk gebruik van het MES-systeem en het energydashboard maakt optimalisatiestrategieën mogelijk die zowel de productie- als energie-efficiëntie maximaliseren. Bijvoorbeeld door het plannen van productieactiviteiten op momenten waarop de energietarieven laag zijn of het energieverbruik geoptimaliseerd kan worden.

Kortom, de integratie van een MES-systeem met een energydashboard biedt waardevolle kennis en mogelijkheden om zowel de productieprocessen als het energieverbruik te optimaliseren, waardoor ook jouw organisatie efficiënter en duurzamer kan opereren.

Cases

Een goed voorbeeld van een succesvolle implementatie van een internationaal energy dashboard vind je hier.

Kies voor EnergyKoNneX

Wij beschikken over de kennis, expertise en de nieuwste methodieken om je te begeleiden bij de energietransitie. Door jarenlange ervaring in scheepsvaart en -bouw, technisch projectleiding in utiliteitsbouw en elektrotechnische projectleiding in de industrie zijn wij een betrouwbare partner. Gecombineerd met stevige kennis op het gebied van domotica bieden wij je de oplossing om je energiemanagement volledig op orde te krijgen, nu en in de toekomst. Neem contact met ons op.

Weten hoe wij je kunnen helpen?

Ga naar onze zakelijke projectaanpak of neem contact met ons op.