• Kantoren

  • Kantoren

Kantoren

In 2023 moeten alle kantoren voldoen aan het energie label C. Het betreft gebouwen die minstens 50% uit kantoren bestaan en waarbij de kantoorruimte  minimaal 100 m2 is. Deze gebouwen  mogen maximaal 225 kWh per m2 per jaar gebruiken om aan het C-label te voldoen.

Batterijoplossing en C-label

Veel kantoren gebruiken ook in de nacht veel energie met computers en servers die stand-by staan. Een batterij kan uitkomst bieden om het C-label te realiseren. De opgewekte energie van de zonnepanelen wordt opgeslagen in de batterij.  De opgeslagen energie wordt gebruikt in de daluren. Dit beperkt de hoeveelheid gebruikte energie per m2. Meer informatie over de eisen voor het C-label vind je hier op de website van de overheid.

Productiviteit

Luchtkwaliteit, zonwering, temperatuurregeling, ventilatie en daglichttoetreding. Allemaal thema’s die van grote invloed zijn op de productiviteit en het welzijn van de medewerker. Binnenklimaat is een breed begrip. Een goed binnenklimaat heeft een positief effect op de productiviteit. Aandacht voor het binnenklimaat in de werkomgeving is dus van groot belang. Temperatuur is het meest van invloed op de productiviteit ten opzichte van alle andere onderdelen van het binnenklimaat. Het is dus van belang om de temperatuur in kantoren constant te houden.  Dit vraagt in sommige gevallen juist om een hoger gebruik van energie! Wil je meer informatie dan verwijzen we je naar de volgende informatieve website over het binnenklimaat.

Wetgeving

De Arbowet verplicht de werkgever aan de ene kant om te streven naar zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor de werknemer. Aan de andere kant legt het klimaatakkoord eisen op over het energieverbruik. Dit heeft effect op de energieprestatienorm. Het is dus een behoorlijke puzzel om te voldoen aan wetgeving en het comfort van jouw medewerkers.

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd naar hoe we dit in de praktijk hebben toegepast?

Voor een voorbeeld van een energielabel C in een kantorencomplex bekijk dit voorbeeldproject

En twee voorbeelden van een batterij in thuiskantoor 1   Batterij in thuiskantoor 2

Hoe kunnen we je helpen?

EnergyKonNeX kan helpen je pand slim en optimaal te besturen. Afhankelijk of het een nieuw of bestaand pand is zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Neem contact met ons op voor meer informatie.