• Industrie

  • Industrie

CO2 reductie industrie

Wat is er aan de hand?

De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we met elkaar mee te maken hebben. Tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs eind 2015 bereikten bijna 200 deelnemende landen overeenstemming over een bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, worden teruggedrongen en de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde. In Nederland zijn de afspraken doorvertaald in het Klimaatakkoord.

Wat wil het kabinet?

In het klimaatakkoord valt te lezen dat het kabinet CO2 uitstoot gaat belasten. Bedrijven moeten gaan betalen voor de CO2 die zij uitstoten. Er komt een zogenoemde ‘heffingsvrije voet’: tot een bepaald maximum hoeven bedrijven nog niet te betalen. Over elke extra ton CO2 uitstoot gaan bedrijven CO2 belasting betalen. In 2021 ligt het bedrag per ton op 30 euro per te veel uitgestoten ton CO2 en dat loopt op naar 150 euro in 2030. Het is de ambitie dat de industrie in 2030 gezamenlijk 14,3 megaton minder CO2 uitstoot.

Grootvervuilers betalen

Er ligt al een wetsvoorstel voor de elektriciteitssector. Daarnaast moeten de grootverbruikers in Nederland gaan betalen. Grootvervuilers zijn onder meer de ijzer- en staalindustrie, de raffinaderijen, petrochemie en de kunstmestindustrie. Deze industrie  wordt verantwoordelijk gehouden voor bijna een kwart van de totale uitstoot (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Wat kunt u doen?

Om goed voorbereid te zijn op wat er komen gaat is het van belang gerichte maatregelen te treffen. De basis hiervoor vormen energiemetingen. Immers, meten is weten. Je leest er meer over op de pagina over energie management.

Voorbeeld

Wacht niet met het nemen van maatregelen om te voorkomen dat je voor enorme kosten komt te staan. Een goed voorbeeld van een maatregel is het gasreductie project van de naverbrader bij Ammeraal Beltech dat in het najaar van 2019 is  uitgevoerd.

Waarom EnergyKoNneX?

  • Persoonlijk
  • Betrouwbaar
  • Regisseur tussen installatiepartijen
  • Gecertificeerd partner
  • Jarenlange ervaring
  • Proactief en verbindend
  • Innovatief

NIEUWS

BTW teruggaaf batterij